top of page
spraying3.jpg

929 תנ״ך ביחד

929 – המיזם הפלורליסטי ללימוד התנ"ך, מזמן פרשנויות מגוונות לכל פרק ופרק, פרי יצירתם של אישים מכל המגזרים השונים בעולם היהודי. בציורי הקיר שלה, ג'ודי מעמתת את הפסוקים העתיקים בספר הספרים עם חיי היום יום ברחוב הישראלי.

בראשית

תהילים

bottom of page