girl and sweatshirt.jpg

בחיבור משלה בין דימוי למילה, ג'ודי מתמודדת עם סוגיות חברתיות ותרבותיות

המצויות בלב ליבה של ההוויה הישראלית.

 

כל הזכויות שמורות לגו׳די טל קופלמן ©