top of page

בראשית

ספר בראשית מלא וגדוש בפסוקים מוכרים שהפכו במשך הדורות למכוננים בתרבות הישראלית. ג'ודי ציירה כ-30 מציורי ספר בראשית ברחבי הארץ:

בחיפה: בשוק הסיטונאי, בבית הספר הריאלי, בנמל, בתחנה המרכזית בתל אביב, בירושלים: במנהרת בנייני האומה, במתחם התחנה הראשונה.

 

"לא טוב היות האדם לבדו" –

https://www.929.org.il/page/2

bottom of page