spectator6.jpg

אמנות רחוב

לצייר ברחוב – זו חוויה ייחודית גם לאמן וגם לצופה. עוברים ושבים עוצרים לעיתים קרובות לשאול שאלות, להגיב או סתם ככה להתבונן בתהליך היצירה.

הצבת הציור בסביבה היום יומית מחוץ למוזיאון מאפשרת מפגשים מרתקים בין אנשים.