top of page

ציור קיר בבית המדרש במכון שכטר

יחד עם עוד 9 אומנים בין לאומיים, ג'ודי השתתפה ביצירת ציור קיר ענק  (6*9 מטר) במכון שכטר ללימודי היהדות, כאוצרת משנה ואמנית גרפית. הקיר הזה, בן שתי הקומות, נמצא בבית המדרש, בליבו של המוסד האקדמי החשוב הזה בירושלים. הקיר משלב 10 יצירות טיפוגרפיות מודרניות ומסורתיות - קולאג' של צורות, קולות, שירים ופסוקים, חוצי זמן ומרחב. הדיאלוג הצורני בין האומנים היהודיים מן הארץ והתפוצות, השונים זה מזה באמונתם ואומנותם, משקף את הרוח הייחודית של המקום - רוח של סובלנות ופתיחות. 

bottom of page