top of page
15016425_1817990335157273_58833751667912

חיים משותפים – המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ג'ודי מנחה סדנאות אומנות בין קבוצות של תלמידים ערבים ויהודים במסגרת התכנית "חיים משותפים" של מט"ח המחברת בין המגזרים באמצעות מפגשים לימודיים.

תמונות

bottom of page