top of page
_NEL5741.jpg

אמנות קהילתית

ג'ודי עובדת בעיקר עם שבלונות מתוך בחירה מכוונת. זו טכניקה שמאפשרת לאנשים מכל הגילאים לקחת חלק בציור קהילתי או משפחתי. צעירים בפורום דב לאוטמן למדיניות בחינוך, משפחות בבית דניאל, חיילים בחוות השומר ומיזמים לחיים משותפים לקירוב בין אוכלוסיות בעימות. ג'ודי מצאה דרך מיוחדת משלה לעבוד עם כולם – אנשים מכל גיל ורקע.

גרפיטי - תנ״ך

bottom of page